C o n c e r t s       

C o n c e r t s       

2014

May 29, 12.00h

St James Church, Aberdeen, Scotland

                                                                                    

"Bach & Mendelssohn" Recital I

 

June 26, 12.00h

St James Church, Aberdeen, Scotland

                                                                                    

"Bach & Mendelssohn" Recital II

September, 12.00h

St James Church, Aberdeen, Scotland

                                                                                    

"Bach & Mendelssohn" Recital III

October, 12.00h

St James Church, Aberdeen, Scotland

                                                                                    

"Bach & Mendelssohn" Recital IV

 

 

 

 

November 6, 13.00h

St John's Church, Perth, Scotland                                                                                      

Recital          

 

November 7, 18.00h

St Giles' Cathedral, Edinburgh, Scotland                                                                                      

Recital

 

November, 12.00h

St James Church, Aberdeen, Scotland

                                                                                    

"Bach & Mendelssohn" Recital V

December, 12.00h

St James Church, Aberdeen, Scotland

                                                                                    

"Bach & Mendelssohn" Recital VI